Cihan YILMAZ / Belediye Başkanı
Encümen
Yusuf KILIMAN / Mali Hizmetler Müdürü
Encümen
Yünüs YILMAZ / Yazı İşleri Müdür Vekili
Encümen
Muzaffer ÖZTÜRK / Üye
Encümen
Askeri KARAKUŞ / Üye
Encümen
1