Erimli Tarihçesi

Elazığ İli Arıcak İlçesine bağlı olan Erimli Beldesi Elazığ İlinin 100 km Güneydoğusunda yer almaktadır. Belde bağlı olduğu Arıcak İlçesine 16 km, Palu İlçesine ise 45 km mesafede olup Veşin Dağı eteklerinde oldukça eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. Yerleşim içinde 2, yerleşimden ve birbirinden uzak 3 olmak üzere toplam 5 mahalleden oluşan belde coğrafi konum olarak 39 derece 13’ doğu boylamı ile 38 derece 40’ kuzey enlemleri arasında kalmaktadır. Belde halkının temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Belde de iklim şartları dahilinde birçok sebze ve meyve yetişmektedir.