► BAŞKAN

ERİMLİ BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ KARAR NO KARAR ÖZETİ
07/04/2014 2014/04 2 adet daimi encümenin seçileceği seçimde aday olan ve 7 oy alan Mehmet BOZKURT ile 6 oy alan Sadullah DOYSAK’ın daimi encümen üyeliğine seçilmiş olduklarına oy çokluğuyla karar verildi.
07/04/2014 2014/05 2 adet meclis katibinin seçileceği seçimde aday olan 8 oy alan Mehmet BOZKURT ve 8 oy alan Sadullah DOYSAK’ın meclis katipliğine seçilmiş olduklarına oy çokluğuyla karar verildi.
07/04/2014 2014/06 1. ve 2. meclis başkanlarının seçileceği seçimde aday olan 10 oy alan Ahmet BAYAT’ın 1. meclis başkanı seçilmesine yine 10 oy alan Şevki ÖZGENǒin ise 2. meclis başkanı seçilmesine oy çokluğuyla karar verildi.
07/04/2014 2014/07 Belediye meclisimiz tarafından yapılan görüşmeler neticesinde meclis toplantısının her ayın ilk Pazartesi Gününde yapılmasına Temmuz Ayının da her yıl tatil ayı yapılmasına, encümen toplantısının her hafta Perşembe Günü yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi
05/05/2014 2014/08 Belediye meclisimiz tarafından 2013 yılı gelir - gider bütçesi üzerinde yapılan değerlendirme ve tartışmalar neticesinde 2013 yılı kesin hesap gelir gider bütçesinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi
05/05/2014 2014/09 Belediye Meclisimiz tarafından yapılan görüşmeler neticesinde içme suyundaki kaçakların önüne geçmek, suyun israfını önlemek ve belediyemize gelir oluşturmak için
- Bütün abonelerin su saatleri değiştirilecek
- Tüm meskenlerde, özel ve kamu iş yerlerinde aylık ilk 20 tona kadar harcanan sudan ton bedeli olarak 0,55 TL, 20 ton aşılınca ton bedeli olarak 1,50 TL tahsil edilecek.
- Kaçak olarak çekilen şebekeler tespit edilerek ortadan kaldırılacak, kaçak su kullanan şebekelerin suları kesilecek.
- Bahçeler ve bahçelere ekilen sebzelikler şebeke suyuyla sulanmayacak.
02/07/2014 2014/10 İçme suyu inşaatında kullanılmak üzere maliyetinin %50 si Su ve Kanalizasyon Projeleri (SUKAP) %50’lik kısmına karşılık gelen 796.500 TL nin ise İller Bankasından tahsis edilen kredi ile karşılanmasına kredi ve konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hacı İbrahim YILDIZ’ın yetkilendirilmesine oy çokluğuyla karar verildi.
04/08/2014 2014/11 Belediye meclisimiz tarafından çıkış kodu 1000 metre üzerinde yer alan Herbite Kaynağında 2005/6 sayılı genelge kapsamında meydana gelen debi azalmalarının belediye meclisimiz tarafından kabul edilmesine ve kararın İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü İhale Dairesi Başkanlığına Gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.